Ytre Hvaler Nasjonalpark

Ny dag med Oslofjordens Friluftsråd og i dag for:

Ytre Hvaler nasjonalpark:

En norsk nasjonalpark som ligger i kyst– og skjærgårdslandskapet i Østfold. Parken ble opprettet 26. juni 2009, for å «bevare et egenartet, stort og relativt urørt naturområde ved kysten i Sørøst-Norge, bevare et undersjøisk landskap med variert bunntopografi, og bevare økosystemer på land og i sjø med naturlig forekommende arter og bestander, kystlandskap med sjøoverflate og havbunn med korallrev, hard- og bløtbunn.»[1] og den dekker et område på 354 km², hvorav 340 km² er sjøareal.

Nasjonalparken ligger i kommunene Fredrikstad og Hvaler; og den erstatter de fire tidligere sjøfuglreservatene Akerøya, Heia, Møren og Søndre Søster. Parken grenser opp til den svenske Kosterhavet nationalpark som ble opprettet samtidig.

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram