Starer min bok- og kartproduksjon om “Marka” i dag. Marka er utrolige 2.100 km med blåmerkede stier og 2.400 km med merkede skiløyper

Kartet er hente fra www.wkipedia.org

Oslomarka er et av Norges mest brukte naturområder på ca. 1.700 km2 fordelt på 14 kommuner og 2 fylker. Det er 2.100 km med blåmerkede stier i marka, og 2.400 km merkede skiløyper.

Marka er flittig benyttet som turområde, men faunaen inneholder flere dyrearter som gaupe, bever, elg og rådyr.

Den norske Turistforening merker sommerløyper og driver hytter i området. For vinterbrukerne er det Skiforeningen og Oslo bymiljøetat som merker og preparerer løyper. I tillegg har Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn flere serveringssteder i marka.

Jeg startet i dag med å studere bloggen til Martin Kvist. og han skriver:

“Oslomarka er min hundremeterskog. Skogen jeg begir meg inn i gang på gang. Til kjente steder, eller for å entusiastisk oppdage og oppleve stadig nye. Noen av opplevelsene og oppdagelsene havner i min blogg”

Mr Kvist i skogen

PS! Første fine funnet fra Googlingen er ikke Mr Kvist, men Skiforeningen med dette sykkelkartet:

PS! Jeg er noe mere Junior på Marka en både Skiforeningen og Mr kvist, men beviser at jeg har vært litt i området med følgende bilder:

Besøkte Bolærne – en super øygruppe øst for Nøtterøy. Event: strandrydding med Skjærgårdstjenesten og Wilhelmesen Chemicals. Dato: 29.9.2020. Resultat 1: 40 sekker med søppel. Resultat 2: forelsket i Bolærne.

Midt i Ytre Oslofjord på yttersiden av Nøtterøys skjærgård finner du Bolærne – en øygruppe bestående av Østre, Vestre og Mellom Bolæren. Øyene har en rik og spennende historie, og er i dag et populært friluftsområde for både barn og voksne.

Mellom Bolæren har en lang og variert historie. Her finner du spor fra krig og fred, fra skipsfart, karrig landbruk og bronsealderens mytiske forestillinger om havet. Øya er også levested for en rekke truede plante- og dyrearter, blant annet sjeldne urter og gammel edelløvskog. Mellom Bolæren er ett av i alt 37 utvalgte kulturmiljøer med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold.

På Mellom Bolæren kan du finne gravrøyser fra bronsealderen og rester av en fangeleir for russiske krigsfanger. I tillegg er kystsmåbruket Rønningen og Grevestuen lokalisert på øya. Grevestuen er en av landets eldste jakthytter og ble bygget av grev Peder Anker Wedel Jarlsberg rundt 1845. Forsvaret overtok tømmerbygningen i 1916. I senere tid er Grevestuen restaurert av Mellem-Bolærens Venner – en frivillig dugnadsgruppe som over mange år har restaurert bygningene på øya samt ryddet i vegetasjonen. I dag kan både Rønningen og Grevestua leies ut til blant annet møter, konferanser, seminarer og overnatting.

Vestre Bolæren var den siste av Bolærne-øyene som ble frikjøpt fra Forsvaret. Inne i fjellet er det sprengt frem over 20 000 m² med haller og tunneler fra forsvarets tid, og nordøst på øya er det flere militære bygninger. På Vestre Bolæren finner du også synlige spor etter bosetninger fra 1700-tallet, og gravrøyser fra bronsealderen oppe på åsen 50 moh.

Øya har også spennende naturområder, fine kyststier og to flotte badestrender, i tillegg til egen teltplass på Kalvenga nordøst på øya.

Jensesund havnekro
Havnekroen kan være åpen og serverer enkle, smakfulle og hjemmelagde retter som for eksempel fiskesuppe, sandwicher og eplekake. Havnekroen har også alle rettigheter.

All tekst over er lånt, eksponert, og brukt fra www.bolaerne.no/

#intern #Planlegging : Turer nord for Sjusjøen

Under kommer/legger jeg ut diverse skjermdumps og annet for 2-3 turer som vi kan gå til helgen.

Sjusjøen til Bøsetra er en bomvei-kjøring i fin natur på 27 Km som tar ca 35 min med bil.

Gå fra Bøsetra til Lyngen:

  • Bøsetra til Lyngkampen på 1100 moh
  • Turen helt til toppen av Lyngkampen er stigning i 10 km til toppen #svett
  • Turen til Lyngbua er mye flatere og på ca 7 Km
Til Lyngkampen 1100 moh
Til Lyngbua (DNT)

Kart for hele området rundt Bøsetra og Lyngen finner du som PDF her: – kartet er fra statskart.no