Superbeste teltplassen ved Innhavet og Trollpollen naturreservat #tur #NordNorge #Hammarøy

Vi fant super telt-spot ca 3 Km fra hovedveien.

Innhavet og Trollpollen naturreservat ligger mellom Varpvatnet i nord og Sagpollen i sør, 4,5 kilometer nord/norøst for Innhavet i Hamarøy i Nordland.

Naturreservatet omfatter landområdene rundt Trollpollen, sør for Varpelva og Varpvågen, og nord for Sag- og Hillingspollen, og østover forbi Hillingspolltjønna. Det totale arealet er på 5 385 dekar, hvorav 5 071 dekar er forskjellige typer skog.

Området er et skogkledd åslandskap, hovedsakelig i to høydenivåer, med en berggrunn som består av granitt og granodioritt. Ved de grunne strandbuktene er det fine gradienter mellom strandvegetasjonen og den fattige kystfuruskogen. De eldste trærne i furuskogen er trolig 5 – 600 år gamle.

Formålet med fredningen er «å bevare et skogsområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området har en typisk og lite påvirket kystfuruskog med tilhørende vegetasjonstyper.»

Fylke: Nordland
Kommune: Hamarøy
Kilde: Wikimedia | © OpenStreetMap
Innhavet: 67°57′48″N 15°55′55″Ø

Innhavet er et sted i Hamarøy kommune i Nordland. Stedet ligger ved Straumsnesvika i Sagfjorden

Innhavet ligger langs europavei 6, mellom Fauske og Bognes. Fylkesvei 662 går fra Innhavet til Finnøya. Bussene mellom Fauske og Narvik, Harstad og Sortland tar gjerne en kort pause på Innhavet.

Hamarøy Krigsminnemuseum ligger på Innhavet, og har blant annet jernbanebyggingen med sovjetiske krigsfanger som tema. Flere steder i området ved Innhavet og Tømmerneset lengre sør finnes rester etter jernbanebyggingen og fangeleirer.

Kilde: Wikimedia | © OpenStreetMap

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram