Høvikvollen i Røyken.

Høvikvollen er et mye brukt friområde med bl.a. fine strender og gressletter. Området har også svaberg, skog, rik flora og fauna og fine turmuligheter, bl.a. går kyststien gjennom området.


Fra fire forskjellige isdammer ble det skåret is for salg til næringsliv og husholdning i forrige århundre. Stokkand, kvinand og sivhøne hekker i isdammene, og flere andre fuglearter benytter dammene på vår- og høsttrekket.

Spesifikasjoner:
Areal: 126 dekar. Strandlinje: 350 m.
Fortøyningsmulighet for båt : Nei
Drikkevann : Ja
Dusj : Ja
Teltmulighet : Nei
Parkering : Ja
Handikapptilrettelagt : Ja
Bålplass / grill : Ja
Toalett : Ja
Annen tilrettelegging : Stupebrett. Mulighet for telting etter avtale m/ kommunen

Strekningen mellom Høvikvollen og Skogsborg er en klassisk kyststi-trasé som tar deg gjennom Røykens gamle kystkulturlandskap. Traseen går på gruslagte og asfalterte småveier langs fjorden. Passer for alle.

Stien passerer gamle skipperhus og brygger, hytteområder, badeplasser og tettsteder. Inntil veien treffer man på Blåhella Sjøfartsmuseum som viser Røykens skipsbyggerhistorie fra seilskutetiden. Museet er som oftest opp i helgene og har da enkel servering.

(Kilde: www.visitroyken.no og http://www.oslofjorden.org

 )

Fotosykkelmodell: Marianne Grinaker Heidenstrøm

En av av bildene blir nok med i den neste boken: www.halvoya.no 

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram