Se hva som skjer på din badestrand i dag.

Illustrasjonen er fra www.tommetanker.com

Hvis du har lyst til å bli mer bevist og opplyst.

EN INNFØRING I HVA SOM SKJER PÅ DIN BADESTRAND AKKURAT NÅ.

Ca. 6.4 millioner tonn søppel havner i havet hvert år, og som du sikkert er enig om – Den marine forsøplingen er stygg å se på, den forgifter naturen, derfor forgifter den deg, og den utsetter fugler og annet dyreliv for konstant fare.

WWF opplyser også at 100 000 marine pattedyr blir drept eller skadet hvert år som direkte konsekvens av dette utstrakte miljøproblemet. Det tilsvarende tallet for fugler er omlag 1 000 000.  

Veldig lite av avfallet i og rundt verdens hav blir fjernet. Det blir anslått at 15% av det marine avfallet ligger på strender og langs kysten, mens 15% flyter, enten på eller under vannoverflaten. De resterende 70 % av det marine avfallet ligger på havbunnen.

Klikk her for dokumentet Marin forsøpling på 1 2 3 

( ett flott dokument fra www.oslofjorden.org og www.holdnorgerent.no )

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram