Skip to main content

Stikonferansen 2018 på Vestlia Resort

Bilder og programmet fra konferansen på Vestlia Resort er under.

Programmet er her:

I

Invitasjonen/programmet:

Klippet fra www.bfk.no :

Stier er selve grunnkapitalen for opplevelser i reiselivet og for helsefremmende friluftsliv. Stier finnes på kryss og tvers i hele vårt langstrakte fylke. På STI-konferansen setter vi stiene i fokus, og ser på forvaltning, bruk og vedlikehold fra alle kanter. Hvordan kan vi utvikle stiene våre på en bærekraftig måte slik at enda flere får helsefremmende aktiviteter og opplevelser? Aktivitetsturisme er den store trenden i reiselivet. Hvordan kan Buskerud kombinere bærekraft og det å være reiselivsfylke nr. 1?

Ønsker du å øke din stikompetanse ytterligere, blir du med i forlengelsen av STI-konferansen og deltar på stibyggerskolen 8.-9. september i regi av Tråkk ‘ n Roll.

Informasjon om befaringer STI-konferansen 2018

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram