Ringerike Folkehøgskole strandryddet Fornebu i dag

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram