Min løps-visjon for (resten av) 2018. 10 km flatt på 50 min.

Min løps-visjon for 2018 (4 mnd igjen..) er:  Å løpe 10 km (flatt) på 50 min.

( Bilde: http://www.trening.no/kalkulatorer/lopstidkonverting/ )

(Bloggen er herved delt med Jostein, Elisabeth, Marianne, Lars og Ingar. Dette for å øke presset på meg selv og seff….. se om det blir noe konkurranser :-)???? )

Vedr.: Visjon (ett ord med energi som DU MÅ dykke ned i ..)

Jeg digger og dyrker ordet visjon og følger denne teksten…….:

Visjon er et mentalt bilde av en fremtidig ønsket situasjon på en spesifikk dato. Den beskriver i detalj situasjonen i presens, som om resultatet er oppnådd. “Ønsket resultat” betyr det samme som “visjon”. Et slikt bilde av fremtiden skaper et fenomen kalt selvoppfyllende profeti. Jo klarere bildet av fremtiden er, desto mer sannsynlig er oppfyllelsen av ønsket.

En god visjon er derfor:

  • Spesifikk, konkret og eksplisitt – slik at andre kan forstå den
  • Kvantitativ – slik at den er målbar
  • Kvalitativ – må også være målbart, eks: maksimalt 4 ring på sentralbordet, maksimalt 6 feil pr 1000 enheter produsert
  • Tidsrelatert – når resultatet må foreligge
  • Utfordrende – må verken være for lett eller for vanskelig å oppnå – for eksempel 75 % sannsynlighet for suksess med dagens ferdigheter og ressurser

(*kilde: https://www.lederkilden.no/tema/strategi_virksomhetsutvikling/strategi/bedriftens-identitet2 )

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram