Dette er andre melding fra Rektor

(internmelding nr 2 til dagens skoleklasse )

Print ut denne bloggen og legg den i permen som heter “mitt digitale liv og fremtid” – og eller del den på bloggen din – under tema “en fantastisk skoletime” eller under tema “hater min kjedelige digitale lærer” … ,-)

***********************************************************************

Klassetime 2.

Trondheim. Dato; 13.10.2011

Tema; Ukonstruert opp mot konstruert

Det er selvfølgelig kun dere i klassen som får den magiske og åndelige forklaringen, men plansjene som underlag ligger under – og kan settes i samme perm eller din digitale perm.

Kilde- og min inspirasjon for dette viktige tema var (og derfor er … ) ; Bjørn Olsen. Mr Olsen gikk bort alt for tidlig og dere kan lese om han og hva han gjorde for digitale Vålerenga her

Plansjene kommer under linjen (og det trenede øye kan finne to skrivefeil!! og en linjeforskyving av siste bokstav i “ukonstruert – som er uviktig… 😉 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn @heidenstrom på Twitter

 

 

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram