Besøkte Bolærne – en super øygruppe øst for Nøtterøy. Event: strandrydding med Skjærgårdstjenesten og Wilhelmesen Chemicals. Dato: 29.9.2020. Resultat 1: 40 sekker med søppel. Resultat 2: forelsket i Bolærne.

Midt i Ytre Oslofjord på yttersiden av Nøtterøys skjærgård finner du Bolærne – en øygruppe bestående av Østre, Vestre og Mellom Bolæren. Øyene har en rik og spennende historie, og er i dag et populært friluftsområde for både barn og voksne.

Mellom Bolæren har en lang og variert historie. Her finner du spor fra krig og fred, fra skipsfart, karrig landbruk og bronsealderens mytiske forestillinger om havet. Øya er også levested for en rekke truede plante- og dyrearter, blant annet sjeldne urter og gammel edelløvskog. Mellom Bolæren er ett av i alt 37 utvalgte kulturmiljøer med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold.

På Mellom Bolæren kan du finne gravrøyser fra bronsealderen og rester av en fangeleir for russiske krigsfanger. I tillegg er kystsmåbruket Rønningen og Grevestuen lokalisert på øya. Grevestuen er en av landets eldste jakthytter og ble bygget av grev Peder Anker Wedel Jarlsberg rundt 1845. Forsvaret overtok tømmerbygningen i 1916. I senere tid er Grevestuen restaurert av Mellem-Bolærens Venner – en frivillig dugnadsgruppe som over mange år har restaurert bygningene på øya samt ryddet i vegetasjonen. I dag kan både Rønningen og Grevestua leies ut til blant annet møter, konferanser, seminarer og overnatting.

Vestre Bolæren var den siste av Bolærne-øyene som ble frikjøpt fra Forsvaret. Inne i fjellet er det sprengt frem over 20 000 m² med haller og tunneler fra forsvarets tid, og nordøst på øya er det flere militære bygninger. På Vestre Bolæren finner du også synlige spor etter bosetninger fra 1700-tallet, og gravrøyser fra bronsealderen oppe på åsen 50 moh.

Øya har også spennende naturområder, fine kyststier og to flotte badestrender, i tillegg til egen teltplass på Kalvenga nordøst på øya.

Jensesund havnekro
Havnekroen kan være åpen og serverer enkle, smakfulle og hjemmelagde retter som for eksempel fiskesuppe, sandwicher og eplekake. Havnekroen har også alle rettigheter.

All tekst over er lånt, eksponert, og brukt fra www.bolaerne.no/

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram