Ambulansen i Syria

Røde Kors i Norge sin søsterorganisasjon, Syria Røde Halvmåne, yter førstehjelp og driver ambulansetjeneste over hele landet. Ambulanser og frivillige har også blitt angrepet, til tross for mandatet om å yte upartisk hjelp.Antallet frivillige øker for hver dag som går, og i enkelte områder og byer er Syria Røde Halvmåne den eneste organisasjonen som har tilgang og mulighet til å hjelpe.Nå trenger de vår hjelp

les resten via Innsamling: Røde Kors – ambulanse i Syria – Røde Kors i Norge.

Bjørn @Heidenstrom på Twitter og snart på en elv med en digital innsamling som skal finne forsvunnede barn…

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram