Ute av skogen..

Rakk ikke bygd eller by i går. La meg inn i skog. Lite batt og dårlig dek. Møtte 5 sluser , 30 min på hver… var på N 48 14,213 E 007 40 696 . Ute av i posen kl 8 i dag og tror jeg rekker byen Rhen. … 😉 Hilse ! Klemme ! From my Nokia. Im @heidenstrom on Twitter and @Rhine @Main or @Donau 😉

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram