Tester synlighet fra Sports tracker feed

API key fra Google map og det funker….

hvis du er innom så er altså dette en ny side, og jeg tester ut om api, felter, feed fra twitter, og facebook og…………………. så videre….. om det funker….

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram