Tester kart

Hvis du logger inn på www.ekspode.com så ser du litt av eget konsept rundt turer og eksponering av utendørs aktivitet for kommuner.

Hvis du logger deg inn på www.kresendo.no så ser du utvikler Espen og hans kartverden ( bra mann ) som jobber med løsninger som under:

Bjørn

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram