Supersmart veileder for folk med plastsmarte arrangementer .. . . . . . . (bra jobba ? @oslokommune ? og heia @bykuben )

En fyr jeg møtte ved ett fyr på ei øy med ett plastsmart event

Oslo kommunes nye veileder for plastsmarte arrangementer – som kan brukes av alle smarte kommuner og events:

I veilederen kan du lese om hvordan arrangementer kan gjennomføres med redusert bruk av unødvendig engangsplast. Veilederen er ment å passe for både små og store arrangementer, alt fra møter til større festivaler. Del gjerne veilederen videre og benytt den neste gang dere skal ha et arrangement.

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram