Sosiale medier – Wikipedia

Sosiale medier er medier kanaler eller plattformer som ved hjelp av Internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker brukere.Andreas Kaplan og Michael Haenlein har en definisjon av sosiale medier som sier at der er en gruppe internettbaserte applikasjoner som bygger på det ideologiske og teknologiske grunnlaget til Web 2.0, og som tillater skapelse og utveksling av brukergenerert innhold [1].Med interaksjon mellom brukerne menes blant annet deling, rating og tagging, eller å poste kommentarer til bilder, artikler eller annet innhold og informasjon.Eksempler på sosiale medier er nettsider som Facebook, Twitter, LinkedIn, ResearchGate, Youtube, MySpace, Gowalla, men også spill via spillkonsoller f.eks. Playstation, Xbox, Nintendo eller andre web-baserte spillplattformer og spillkanaler, wikier, blogging, vlogging, crowdsourcing osv.I motsetning til tradisjonelle medier TV, avis, radio er det brukerne som setter føringen for hva innholdet skal være, og ikke en overordnet aktør/avsender.

via Sosiale medier – Wikipedia.

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram