Skrimfjella – the movie

En snutt som sier litt om hvorfor du må prøve Skrimfjella på fjellski med teltduk og sovepose.

Skrimfjella, eller bare Skrim, er et fjellområde i Kongsberg kommune i Buskerud, beliggende mellom Kongsberg og Skien. Området er et mye benyttet friluftsområde. Høyeste topp er Styggmann med 871 moh., mens Skrim er nest høyest med 859 moh.

I 2002 ble deler av Skrimfjella vernet – Skrim-Sauheradfjella på 12 daa som naturreservat og Skrimfjella landskapsvernområde på 33 000 daa. (fra: www.wikipedia.org )

Bjørn @Heidenstrom

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram