Siste finish på turboken

Har lovet dyrt og hellig at turboken om Røyken og Hurum skal komme ut og nå nærmer det seg en sluttspurt…

Siste polering er bruk av det jeg kaller “hvilebilder”. De skal prege hele sider og gi litt stemning fra diverse plasser på halvøya.

Svanen over er fra Sandspollen. Bildet er fra i fjor da Norge hadde kuldegrader i Januar… 🙂

Bjørn @heidenstrom på Twitter

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram