Ser på bilder i dag, – som kan brukes på neste ekspedisjon…

Legger en plan for neste langtur og støtten fra Barcelona på 2009/10 ekspedisjonen er noe som kan gi litt løft. Har hørt det er mange som heir på dem… ,-)

B @Heidenstrom på Twitter / Instagram

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram