Mysen i champions league på utvikling av elv…

Rettelse: det er ikke Mysenelva som utvikles, men tilgangen til, området rundt, stien ved siden, grillplass ved bredden, lys ved foss, gangbro over, muligheten for rekreasjon, jogg, tur, fiske, foto, kos og smil… M.a.o: følg med på den gjengen som med dugnad og entusiasme har tryllet rundt en tidligere utilgjengelig jungel. De har utført bragd!

Har du en elv og vil lage det fint?

Sjekk Mysen! og følg dem via siden til Teamkraft

Bjørn, fan

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram