Innspill og informasjon om friluftsliv

(internt)
Deling og inkludering av alle i arbeidet med friluftsliv er viktig. Det er mange som har informasjon om- eller rundt steder, plasser, turer og topper.

Dette er en test av ett delingsdokument. Noen får inngang til å redigere og legge inn sin informasjon i dokumentet. (det er om fiskeplasser)

Hvis du vil legge inn informasjon – så går du hit

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram