Holtnesdalen. Hurum. Norway. #Youtube

Holtnesdalen er en dal mellom Holmsbu og Rødtangen sørvest i Hurum kommune, med en bekk som renner ut i Drammensfjorden. Hele dalen på ca. 250 dekar ble vernet som naturreservat i 1974.

Holtnesdalen har unik løvskog, med alle norske løvtrearter unntatt representert naturlig på ett sted. Det er urskog med både løvskog og blandingsskog, og forekomst av slike markblomster som firblad, maiblom og skogsivaks. Helt i nordvest er det også under spredning den dominante arten kjempespringfrø (Impatiens glandulifera).[1]

Bekken er todelt og skaper dype, mørke dalsøkk – med bregner og løvskog i dalbunnene, og mer barskog på høyden mellom dem.

Sørvest for naturreservatet ligger gården Holtnes 100 moh., med gravplasser og oldtidsfunn. her er det gjort funn som kan være fraFosnakulturen for 10 000 – 8 000 år siden.[2]

Kilde: www.wikipedia.org

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram