Haraldsfjelletturen – en rundtur på 12,2 Km.

  • Haraldsfjelletturen en rundtur på 12,2 Km.
  • Start/stopp; Myhrene Golfbane.
  • Toppen av fjellet er 207 moh.
  • Klikk på listen til høyre i kartet for lokasjoner.
  • Du kan zoome deg inn i kartet for mer detaljer.
  • Samling av bilder fra fjellet og området rundt er her

Solfjellåsene og Haraldsfjellet naturreservater:
Disse to perlene ligger helt syd-vest med strandlinje til havet. De dekker 296 og 997 dekar. Det vil si at de to til sammen er et fredet område på ca 600 fotballbaner.
Dette er to klare turmål hvor du igjen tar med kamera og niste. Hvis du kommer deg ned mot strand og klipper så finner du et skilt hvor det står:
Formålet med fredningen er å bevare de to skogområder som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv, samt tilhørende strandvegetasjon. Området er kystnært, har store forekomster med barlind og kalkrik vegetasjon med svært rik og sjelden flora.

Bjørn @Heidenstrøm på Twitt/Insta.

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram