En god venn

Nei, jeg er ikke sponset. Den er bare veldig lett og fungerer hele tiden… Ikke så kos som bål. Ikke så fin som stormkjøkken. Ikke så tung og solid som modell nr 111 fra Heistamoen, men veldig kjekk i felt… From my Nokia. Im @heidenstrom on Twitter and @Rhine @Main or @Donau 😉

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram