Det langsomme fotografiet – sjarmerende og stikk motsatt av digital

Funnet ut hvordan man tok ett bilde for 150 år siden og hvorfor ingen smilte.. Artikkelen er opprinnelig laget av: Frank Hesjedal. Nøkkelord: Johanne Seines Svendsen www.foto.no

Johanne Seines Svendsen sitt arbeid er en sum av hennes praktiske og historisk-teoretiske utdanning, arbeidserfaring og sterke følelse for fotografiet som uttrykksform. Hun har tatt opp arven fra 1851-1880. En glass- eller metallplate settes inn med kjemikalier, og dyppes i et sølvbad. Den blir da lysfølsom for UV-lys. Platen må eksponeres og fremkalles mens kjemikaliene fortsatt er våte, i løpet av rundt 10-15 minutter.

Johanne forteller:

Langsomt fotografiArbeid med våtplateteknikk er langsomt arbeid. Det er langsom fotografering. – Jeg skjærer glassplatene for hånd, blander alle kjemikaliene selv fra scratch, og velger å utnytte lange eksponeringstider i løpet av fotograferingen. På denne måten får jeg frem andre bilder og uttrykk enn jeg får med raskere teknikk, som det digitale fotografiet. Ved å la menneskene jeg fotograferer sitte stille i opptil 12 sekunder, fokusert med blikket rett i kameraer, blir påtatte uttrykk og masker umulige å holde på. Å arbeide langsomt sakter ned både meg og de jeg fotograferer, og tvinger frem en særlig konsentrasjon. Slik føler jeg at jeg kommer forbi de miner vi kler oss i til daglig, og finner en annen intensitet og tilstedeværelse hos de jeg fotograferer.

via Foto.no – Nyheter – Det langsomme fotografiet.

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram