Camp number one “Fjella”, Marker/Eidsberg

Hvor: Mellom Ørje og Mysen

Sted: Mellomvadhøgda

Hva: En super hike med to telt og to hunder

Han til venstre, langt bak i bildet: Lars Brevik

Hvorfor; Sporing og dokumentasjon av turer med bl.a: foto og GPS. (systemet heter “ExpoD”)

Bjørn H.

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram