6 refleksjoner 5 år etter kollapsen | Morningstar

For drøyt fem år siden kollapset Lehman Brothers og det startet et skred.

Skredet rullet inn i en full finanskrise, og rev med seg de globale markedene og knuste investorers porteføljer. Fem år senere har finanssystemet stabilisert seg og markedene når nye høydepunkter. Den amerikanske økonomien, selv om det går sakte, fortsetter å vokse.

Hvilke lærdommer kan vi trekke fra Lehman, -hva burde vi ha lært de siste 5 årene?

via 6 refleksjoner 5 år etter Lehman-kollapsen | Morningstar.

tipset av LB..

Med vennlig kronehilsen

Bjørn @Heidenstrom på twitter

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram