10 FRISTENDE KANOTURER ? Kilde: www.utemagasinet.no

10 FRISTENDE KANOTURER

Kilde: https://www.utemagasinet.no/Aktuelt/UTE-aktiviteter/Kajakk-og-kano/kanoturer

Flattvannsturer som passer for alle, eller brusende stryk som garanterer kiling i magen? Her får du 10 favoritt-turer til kanosommeren!

Av: Sandra Lappegard

Tirsdag 25. juni 2013. kl 11:26
Kanoturer gir god tid til å få villmarksfølelsen på tur. Samtidig må du jobbe med psyken når du hører fossen bruse rundt neste sving. Padle eller ikke padle?

Her får du forslag til turer for alle, både deg som vil ha litt spenning på turen, og deg som vil ta det mer med ro.

5 flattvannsturer alle kan gjennomføre
Dette er enkle turer gjennom flott natur og/eller kulturlandskap. De setter få krav til padlerne og utstyret ut over normale ferdigheter, litt friluftserfaring og vanlig, god fysikk. Alle turene kan helt eller delvis også gjennomføres av familier med noe padletrening.

1) SOOTKANALEN
Langs og over grensa mot Sverige i Hedmark og Akershus fylker.
Lengde: 110 km, men kan startes og avsluttes mange steder langs vassdraget.
Vanskeligheter: En del bæringer, ellers ingen, bortsett fra vind på de største vannene.
Padles med: Turkano og -kajakk
Start: Bjørknessjøen
Slutt: Otteid Brygge i Stora Le

Det vi med en fellesbetegnelse kaller Sootkanalen er en kjede sjøer, lette elver og selve Sootkanalen (også kalt Grasmokanalen), som er oppkalt etter Engebret Soot (1786 – 1859). Dette er en flott og lettpadlet tur som går gjennom skogslandskap med typisk varmekjær lavlandsskog. Turen passer for alle som er glade i å padle. Den som ønsker en lengre tur kan fortsette i Haldenvassdraget eller Dalslands sjøsystem, hvor det er en uendelighet av muligheter.

2) TELEMARKSVASSDRAGET
Beliggenhet: I Telemark fylke, fra Dalen til Skien.
Lengde: 110 km, men kan startes og avsluttes mange steder langs vassdraget.
Vanskeligheter: Ingen, bortsett fra bæringer forbi slusene og vind på de store sjøene.
Padles med: Turkano og -kajakk
Start: Dalen i Telemark
Slutt: Skien

Dette er en kulturreise gjennom fantastisk natur og Norges største sluseanlegg, hvor en høydeforskjell på mer enn 70 meter er utjevnet gjennom 17 sluser. På denne turen møter du alt fra barsk natur til kulturlandskap og bymiljøer. Det er godt med leirplasser (unntatt langs Bandak), og greit å proviantere underveis. Et alternativ er å reise med en av de gamle passasjerferjene den ene vegen og padle den andre. Turen kan kombineres med padling på vassdraget mot Notodden eller på Bøelva, som renner fra Seljord til Norsjø.

3) KJØLEBØNDSVANNENE
Beliggenhet: På grensa mellom Telemark og Aust Agder fylker, mellom Sannidal og Risør.
Lengde: 24 km, og kan forlenges med avstikkere.
Vanskeligheter: Ingen, bortsett fra en del bæringer i skogsterreng.
Padles med: Turkano og lett kajakk
Start: Eidsvann i Kjølebrønd
Slutt: Ansteinsvannet (Bære/trille til riksveien fra Sannidal på skogsbilvei)

Dette er en virkelig flott helgetur på mange små og idylliske vann og tjern gjennom typisk Sørnorsk skogsterreng. Start på Eidsvann, fortsett på Leivann, inn i Lonene. Bær forbi vasshjulet til Skarvann, med hundrevis av øyer og holmer. Bæring videre til Hansjø, Krokvann. Høl og Ansteinsvannet, hvor turen avsluttes. Fra Leivann kan du fortsette ut i Søndeledfjorden til Saga og bære over i Dalsvann, hvor det er lett å gjøre en flott runde mot Søndeled eller tilbake til Kjølebrøndsvannene.

4) FJORDA (VELMUNDEN)
Beliggenhet: På høydedraget mellom Randsfjorden og Sperillen i Oppland fylke.
Lengde: Mange muligheter, blant annet en rundtur på ca 22 km.
Vanskeligheter: Ingen, kun korte bæringer i skogsterreng. Mange padlere.
Start: Storgrunnvika
Slutt: Svarttjernsdammen
Padles med: turkano eller -kajakk

Fjorda, som fra lufta kan se ut som et puslespill av små sjøer og krokete sund, er en virkelig perle i flott skogsterreng for turpadlere som ikke ønsker tekniske eller store fysiske utfordringer. Det eneste problemet kan være for mange kanoer på et forholdsvis lite område. Hvis du vil gjøre en rundtur er det greit å starte i Storgrunnvika og fortsette gjennom Kleivsundet til Velmunden. Herfra padles det gjennom flere trange sund og passasjer til Haukfjorden, gjennom Haukrævsundet, hvor du må bære over i Saltburoa. Videre er det morsom padling i trange sund til du når Vestlandsfjorden og ender opp ved Svarttjernsdammen. Derfra er det kort på vei til utgangspunktet.

5) VIGDARVATN
Beliggenhet: Øst for Haugesund, i Rogaland fylke.
Lengde: Mange muligheter fra korte dagsturer til rundturer på over 80 km.
Vanskeligheter: Vind på fjorden og noen bæringer.
Padles med: turkano eller -kajakk
Start: Fosen
Slutt: Eikeland eller Fosen (rundtur)

Området rundt Vigdarvatnet og Stakkestadvatnet, med avtikkere til fjorden, er glimrende egnet for turpadling, selv om en rundtur kan gi noen anstrengende bæringer. Det er imidlertid greit å bruke tralle de fleste stedene. Området har stedstypisk natur med hauger og nakne knatter, hvor det er flott å smyge seg fram gjennom smale sund. Det kan være vanskelig å finne leirplasser over alt, men den som leter, finner alltid en liten slette med gress. Vær oppmerksom på at Stakkestadvatnet og Forevatnet er drikkevannskilder, og oppfør deg deretter.

5 litt mer krevende turer
Dette er turer gjennom mer villmarkspreget natur, ofte med bæringer og strykpadling. Tilpasset utstyr og erfaring fra både flattvann og elvepadling er nødvendig. Disse rutene passer ikke for nybegynnere eller familier med barn.

1) KVENNA
Beliggenhet: Hardangervidda sørvest i Hordaland og Telemark fylker.
Lengde: 68 km, 104 til Møsvassdammen.
Vanskeligheter: 12 km bæring til startpunktet på Kvennsjøen. Mange bæringer underveis. Noe varierende vannstand. Stryk. Sen isgang øverst i vassdraget. Vind på Møsvatn (om du velger å padle dette store vannet).
Padles med: Lette og robuste kanoer (f.eks. Ally). Spruttrekk anbefales.
Start: Valldalen (bæring til Holmavatn og videre til Kvennsjøen).
Slutt: Mogen eller Møsvassdammen

Kvenna er en av de fineste turene du kan gjennomføre i Sørnorsk høyfjellsterreng. Atkomsten er så slitsom at det er få som padler denne elva hvert år, men når du først er kommet fram til Kvennsjøen (1167 moh), er du i ”paradis”. Elva er stykket opp av flere mindre vann, og mellom disse har den tidvis god fart. Du er på snaufjellet, så det er viktig å ta hensyn til værforholdene. Naturen er gold, men samtidig gavmild, og det er godt med leirplasser langs elva og på gamle voller. Fisket er tidvis meget godt. Vær oppmerksom på at strykene kan være meget steinete, så det er bedre å bære rundt enn å ta sjanser. Sjekk vannstanden og isgangen før avreise. Turen gjennomføres fint på en uke. Lang bæring ned mot Mogen.

2) BEGNA (øvre del)
Beliggenhet: Begnadalen, Sør-Aurdal i Buskerud fylke.
Lengde: 45 km
Vanskeligheter: Noen stryk av vekslende vanskelighetsgrad, varierende vannstand. Bæring (trilling) forbi kraftverket i Eidsfossen.
Padles med: Manøvrerbare kanoer og kajakker. Spruttrekk anbefales på åpne kanoer.
Start: Bagn
Slutt: Nes i Ådalen

Begna er ingen direkte villmarkstur, men en flott opplevelse for deg som liker hvitt vann og varierende forhold. Elva følger stort sett E-16, og fra Fønhus er det også vei på den andre siden. Ved veldig høy vannstand kan noen av strykene være farlige, men vanligvis er de morsomme å padle. Vær oppmerksom på det korte stryket under hengebrua ved Hesjabakken. Det bør du bære rundt. Ta deg god tid og lek deg nedover denne tekniske elva. Ved Haugsrud flater den helt ut, og du har bare lett bakstrøm, gjennom flott natur, til endepunktet ved Nes i Ådalen.

3) FEMUNDSMARKA
Beliggenhet: På begge sider av riksgrensa mot Sverige i Sør Trøndelag og Hedmark fylker.
Lengde: Ca 70 km (rundtur). Her er utallige muligheter.
Vanskeligheter: Mange bæringer i til dels vanskelig og steinete terreng. Mygg. Vind på sjøene. Stedvis vanskelig å finne leirplasser.
Padles med: Lette turkanoer
Start: Käringsjön i Sverige
Slutt: Käringsjön eller Storvika, evt. Haugen eller Elgå ved Femund.

Femundsmarka betraktes av mange som den optimale villmarkstur for kanopadlere i Sør-Norge. Selv om det er mange bæringer, ligger de idylliske vannene som perler på en snor. Naturen er ganske gold, for da isen trakk seg tilbake for 10 000 år siden etterlot den seg enorme mengder stein og morener som har gitt oss den typiske blokkmarknaturen vi finner i dette området. Padling i Femundsmarka krever erfaring i padling og generell, god friluftsteknikk. Naturen er krevende, men samtidig så fascinerende at den som først har vært der, ofte kommer tilbake. Et konglomerat av sjøer gir enorme variasjonsmuligheter. Om du vil gjøre en rundtur kan du starte ved Käringen i Sverige og slutte på samme sted, eller alternativt padle ned Røavassdraget og avslutte i Femund. Det er også greit å starte ved Storvika, bære ca 4 km opp til Nedre Roasten, og så ta seg videre oppover Røa til Rogen. En avstikker til Revsjøen og Styggsjøene anbefales.

4) PITEÅ (PITEÄLVEN)
Beliggenhet: På begge sider av riksgrensen, øst for Sulitjelma i Nordland fylke til Bottenviken i Østersjöen.
Lengde: Inntil 370 km
Vanskeligheter: Sen isgang på noen av vannene. Stryk og en del lange og korte bæringer. Vind på sjøene og insekter kan lett bli et problem for mange.
Padles med: Lette og robuste turkanoer, helst med spruttrekk
Start: Låmivatnet (Loamejávrre)
Slutt: Älvsbyen (320 km) eller Piteå (370 km)

Dette er en av de lengste og fineste villmarksturene du kan padle i Skandinavia. Den går gjennom meget vekslende terreng og starter hele 708 moh. i typisk høyfjellslandskap. Fisket er stedvis meget bra, så det er mulig å spe på provianten under veis (husk fiskekort). Mange av strykene kan padles, men spesielt mot slutten er det noen stygge fosser som det må bæres forbi. De siste 50 km fra Älvsbyen går på flat og rolig elv, bortsett fra ved Grenfors og kraftverket ved Sikfors, hvor det må bæres forbi. Å padle Piteå er en stor opplevelse, men turen krever trening, friluftserfaring og god planlegging.

5) MÅLSELVA
Beliggenhet: I Troms fylke, øst for Andselv og Bardufoss flyplass.
Lengde: 116 km, men kan avsluttes mange steder langs elva.
Vanskeligheter: Noen bæringer. Den lengste forbi Målselvfossen, Norges nasjonalfoss. Vind i munningen.
Padles med:Med turkanoer og -kajakker
Start: Litle Rostavatnet
Slutt: Målsnes

Hvis du søker den optimale villmarksturen i kano bør du nok heller velge Kárásjohka, Divielva eller en av de mer avsidesliggende elvene nord i landet. Jeg har imidlertid valgt Målselva fordi den er en vakker elv som renner gjennom flott og frodig landskap, omkranset av bratte fjell med hvite topper. Fra Litle Rostavatnet er Rostaelva noe stri, og vanskelige strekninger bør synfares før de eventuelt padles. Etter en drøy mil kommer du over i selve Målselva, som etter 68 km dundrer ut i Målselvfossen, som er en attraksjon. Her, og videre nedover, bør du ikke erte på deg laksefiskere, men vise hensyn. Etter drøyt 70 km renner Målselva sammen med Barduelva, hvor det er grei padling til endepunktet. På denne turen møter du alt fra super villmarksnatur til kulturlandskap og små tettsteder.

Denne saken sto på trykk i UTE 61, og tipsene fikk du av Øystein Køhn. Om du vil ha tips til enda flere turer, finner du 104 ulike turer i boka hans ”Padleperler”.

Bjørn Heidenstrøm

@heidenstrom on Twitter/Instagram