Fra smerte til glede (fra leddgikt til basehopping)

Ja, lystbetont aktivitet kan fjerne smerter….:

https://www.nrk.no/sport/xl/felix-lorentzen-trosser-leddgikten-og-kaster-seg-utfor-stup-1.14033574

Facebook Comments