Padling av Røskestad- og Langvann

Langvann: Vannet har en stor bestand av abbor med fisk over 1 kg. Det har i de senere årene blitt satt ut stor ørret i vannet. Disse har vokst meget raskt og vannet har fisk godt over 1 kg i dag. Fisken har en meget god kondisjonsfaktor. Her er også en begrenset stamme av Bekkerøye. Den har reprodusert seg etter utsetting tidlig på 80-tallet. Her svømmer prakteksemplarer i dypet på godt over 1 kg. Røskestadvann: Det bli fjernet ca. 3000 abbor fra vannet hvert år med ruser. Her svømmer det også eksemplarer på godt over 1 kg. Ørreten i vannet ble sluppet ut for første gang for 10 år siden. Stor fisk med vekt fra 0,3 til 2,5 kg. Siden har det blitt satt ut noen hundre store fisker hvert år. Her svømmer de virkelige store drømmefiskene ute blant vannliljene. ( fra www.inatur.no )

Bjørn @heidenstrøm

Testing new Panorama tool (from a dog on a fjord ;-) (testing out Sony Experia V )

Been very impressed with the possibility for taking panorama pictures with “Sony Experia V” (a mobile phone). All the others I have tested provides, in 50% of the cases, the following message: “sorry but something went wrong along the stitching of images”

The Experia V takes it easy, it goes fast, never fails, and the panorama is also a bit wider.

Pleased. 😉

Bjorn @ heidenstrom on twitter / Instagram