Padling av Røskestad- og Langvann

Langvann: Vannet har en stor bestand av abbor med fisk over 1 kg. Det har i de senere årene blitt satt ut stor ørret i vannet. Disse har vokst meget raskt og vannet har fisk godt over 1 kg i dag. Fisken har en meget god kondisjonsfaktor. Her er også en begrenset stamme av Bekkerøye. Den har reprodusert seg etter utsetting tidlig på 80-tallet. Her svømmer prakteksemplarer i dypet på godt over 1 kg. Røskestadvann: Det bli fjernet ca. 3000 abbor fra vannet hvert år med ruser. Her svømmer det også eksemplarer på godt over 1 kg. Ørreten i vannet ble sluppet ut for første gang for 10 år siden. Stor fisk med vekt fra 0,3 til 2,5 kg. Siden har det blitt satt ut noen hundre store fisker hvert år. Her svømmer de virkelige store drømmefiskene ute blant vannliljene. ( fra www.inatur.no )

Bjørn @heidenstrøm

Want to test some of a SUP trip? #paddling

The start was in Swiss Basel and the end was in the Romanian Black Sea…

I`v started to down- and upload the facts about the trip. Not handy for a camper van tourist, but it looks like the paddlers and the back packers like to see and discover some of the 3370 KM trip, before they plan some of their own water adventure… 😉

Next step is a full scale GPS-track-trip-upload (Garmin), so people can go deep in to KM and speed….

Rhine, Main, and Donau can be great fun if you plan – and great danger if you don`t plan…..  (I`v done both.. ;- ))

Best helpers and experts; www.tidromania.ro  on their ca 1000 km of the waterway.

Bjorn @Heidenstrom on Twitter