Tag Archives: Heidenstrøm

WORLD’S FIRST OCEAN CLEANING SYSTEM TO BE DEPLOYED IN 2016: The Ocean Cleanup, developing technologies to extract, prevent and intercept plastic pollution

WORLD’S FIRST OCEAN CLEANING SYSTEM TO BE DEPLOYED IN 2016

By: The Ocean Cleanup Team

Deployment will become longest floating structure in world history

 

Boyan Slat, 20-year old founder and CEO of The Ocean Cleanup, today announced that the world’s first system to passively clean up plastic pollution from the world’s oceans is to be deployed in 2016. He made the announcement at Asia’s largest technology conference, Seoul Digital Forum, in South-Korea.

The array is projected to be deployed in

via WORLD’S FIRST OCEAN CLEANING SYSTEM TO BE DEPLOYED IN 2016: The Ocean Cleanup, developing technologies to extract, prevent and intercept plastic pollution.

Padling av Røskestad- og Langvann

Langvann: Vannet har en stor bestand av abbor med fisk over 1 kg. Det har i de senere årene blitt satt ut stor ørret i vannet. Disse har vokst meget raskt og vannet har fisk godt over 1 kg i dag. Fisken har en meget god kondisjonsfaktor. Her er også en begrenset stamme av Bekkerøye. Den har reprodusert seg etter utsetting tidlig på 80-tallet. Her svømmer prakteksemplarer i dypet på godt over 1 kg. Røskestadvann: Det bli fjernet ca. 3000 abbor fra vannet hvert år med ruser. Her svømmer det også eksemplarer på godt over 1 kg. Ørreten i vannet ble sluppet ut for første gang for 10 år siden. Stor fisk med vekt fra 0,3 til 2,5 kg. Siden har det blitt satt ut noen hundre store fisker hvert år. Her svømmer de virkelige store drømmefiskene ute blant vannliljene. ( fra www.inatur.no )

Bjørn @heidenstrøm