Old UNHCR food tent by Heidenstrom

Bildet er fra UNHCR (FN) sitt telt bak ett piggtrådgjerde i “Chogo Refugee Setlement”. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skriver “settlement”, men helt sikker på at det ikke er en brødsmule i teltet. FN trenger ikke utdelinger av mat og annet.

Her har 2800 Somalierer fått land og fikser alt selv. De fikk land av stat og regjering og er ett selvgående samfunn uten funding. Når de først kom ble det gitt ut rasjoner fra teltet og nå høstes det korn, bananer og annet godt fra avlingene. Det byttes og selges på det lokale markedet

Kan ønske seg mer medisin, vann pumpet opp på gårdene, elektrisitet og mer utstyr til gårdsdrift, men klarer seg.

Det kommer ingen fra Chogo og banker på døra etter penger for å overleve. Den fasen er over.

Ting fungerer.

Lurer på om det lages en bonus til de som fikser ting selv. Som for eksempel; Malariamedisinbonus. Ser for meg brevet som kommer; “Deres flyktningleir er nu selvgående og trenger ingen innsamling og TV aksjoner. Bonus gis derfor i ett vannpumpesystem og malariamedesin…..

Bjørn Heidenstrøm, Chogo