Så det ikke før det var gått ett år etter skoa på hylla, men da ble det litt tomt.

Det var ikke selve spillet jeg savnet, men tonen, sjargongen, meldingen og kameratskapet i garderoben. Det ble litt som i diktet “Hvor ble det av alle gutta” og litt som i  “hvor ble det av Pål som sto i mål og alltid redda på streken”….

Derfor var gleden stor når jeg nå fikk forespørsel om foredrag på gamle baner. Jeg har vel tidligere presset mitt industristrøk  opp mot skyene når det gjelder mannfolk med stor “M” og nå ringte de beste av dem. De har funnet ut at livet etter fotballen er nettopp fotballen…

De dyrker det som er viktig og de har dyrket lenge. De dyrker samhold og får det til. De utfordret diktet til Lars Saabye Christensen og har derfor “samlet alle gutta“ og de har gjort det lenge.

Jeg legger det ut for å finne en sjel i en klubb som muligens lar seg inspirere. Tror dere kan få det bra og det ligger litt energi i vedlagt tekst. De har nemlig lagd plassen og drifter godt. Damene lager sine sy & vinklubber og er som du vil se nektet adgang.

Dette er litt om det Herøyagutta gjør og du kan gjøre det samme.

  
Hei Bjørn

 
 Viser til  hyggelig telefonsamtale angående besøk i Oldermannslaget på Herøya og takk for foreløpig positiv respons på vår henvendelse. 
 

For at du skal få et lite inntrykk av hvordan vi driver får du nå litt nærmere informasjon om vårt Oldermannslag. 
Herøya IF`s Oldermannslag er inne i sitt 18.år. Vi har hele tiden hatt en voksende interesse for laget og det er med glede vi nå registrerer rundt 170  betalende medlemmer. Av disse er mange nå bosatt utover i det ganske land, bl.a. i Oslo, Bergen, Vestfoldbyene, Kragerø og hele Grenlandsdistriktet. Våre utflytta med-Oldermenn kommer jevnelig “hjem” til Herøya og Oldermannslaget. Vanligvis er vi rundt 35- 65 til stede på hvert treff.

Ideen bak vårt Oldermannslag er å samle gamle kamerater fra felles guttedager på Herøya, til hyggelig samvær en fredagskveld i måneden. Som du skjønner er vårt lag et tilbud til den mannlige delen av Herøyafolket, men vi opplever at selv våre bedre halvdeler har et positivt syn på vår virksomhet på tross av vedtatt utestengelse. Våre medlemmer er i aldersgruppen 40 år (minimumsalder) og oppover, uten grenser. Våre eldste medlemmer har rundet de 90 og det er med glede vi konstaterer at de alle har et uttalt stort utbytte av våre månedlige sammenkomster. Likeledes har vi yngre stor glede av de, med deres livserfaring og ikke minst forteller-egenskaper (og glede). Vi har i sannhet erfart at den påståtte generasjonskløften hos oss er uten snev av virkelighet. Snarere tvert i mot. Vår felles bakgrunn er jo at de fleste av oss er barn av den industrielle oppbygging av Hydros anlegg på Herøya i slutten av tyveårene og fremover. Dette har skapt et fellesskap, en samhørighet og omsorg for hverandre, nettopp over generasjonsskillene. Det har på denne bakgrunn utviklet seg et miljø i vårt Oldermannslag som mange i Grenlands-distriktet misunner oss. I denne sammenheng er vi også litt stolte av å ha fått gitt ut to bøker om oppvekst og samfunnsliv på Herøya fra 1920-årene og fremover. De kom ut i henholdsvis juni 2002  og mars 2003. Det er oldermennene selv som har stått for forfatterskapet og hatt redaktøransvaret i begge bøkene. 
Oldermannslagets uttalte og vedtatte målsetting er å være et tilbud til fremme av godt miljø og oppbyggelig samvær. I denne forbindelse er det altså at vi prøver å innby personer som gjennom sin aktivitet, enten på det sportslige plan eller på andre områder kan fortelle oss om sine opplevelser fra sitt ståsted. Noe vi ellers kun får et innblikk i gjennom mediene.

Vi har opp gjennom årene hatt mang en gledesstund sammen med våre innbudte gjester. 
Foruten mange lokale størrelser har vi hatt gleden av å ha som gjester;  Hjallis, “Nicken”

Johansen, den ikke ukjente radiokåsør og forfatter Øyvind Thorsen som har gjestet oss ved tre anledninger, daværende stortingspresident Jørgen Kosmo, tidligere stortingsrepresentanter og statsråder som Thorbjørn Berntsen og Finn Kristensen, tidligere LO-leder Yngve Hågensen, Rickard Herrmann (som var vårt æresmedlem etter mange hyggelige besøk), den kjente tv-musiker Alf Blyverket og ikke å forglemme vår storsabotør  fra krigens dager, Gunnar  Sønsteby, politimester Rolf B.Wegner, samt våre store skøyteidol fra 1950-60 tallet; Knut «Kuppern” Johannessen og Hroar Elvenes. Videre har NRK’s velkjente Torkjell Berulfsen gjestet oss ved to anledninger i 2007 og kulturpersonligheten Knut Buen gjestet oss. Tidligere president i fotballforbundet Per Ravn Omdal på vårt julebord 18.desember og ble etterfulgt av vår eminente fotballproff Per Bredesen og tidligere klanleder i Vålerenga Anders Krystad, på nyåret i år. Etter hvert har alle disse blitt hyggelige venner av vårt Oldermannslag. 
I tillegg til våre gjestende kåsører har vi en bedre middag og sosialt samvær av høy kvalitet
utover kvelden på kjøreplanen.

Vi har vårt eget husorkester med allsang fra eget sanghefte og soloopptredener, med til tider stor underholdningsverdi (tror vi).  Til orientering kan det nevnes at vår musikalske krefter har gitt ut egne cd-plater. 

Som du skjønner er det en helaften vi innbyr deg til å dele med oss og som nevnt på  telefonen synes vi det er ekstra hyggelig når våre gjester finner anledning til å være med oss litt utover kvelden.

Et opplegg på  rundt 1 time passer veldig bra hos oss. 
Hilsen

Jan H