Kraftfor og karft av Bjørn Heidenstrøm

Internationale ACHTUNG!

Im Auftrag der International Public Health, Rotes Kreuz, Flugrettung und Europa’s Bicycle und touristischen Verbänden.

An dieser Toilette von Helgeland, müssen sie nicht von Tag 8 gehen Juni 2011 und 14 Tage vor. Es gibt eine direkte Gefahr für die Gesundheit

International WARNING!

On behalf of the International Public Health, Red Cross, air ambulance and Europe’s Bicycle and tourist associations.  At this toilet by Helgeland, they must not go from day 8 June 2011 and 14 days ahead. There is a direct health hazard.

På vegne av Internasjonal folkehelse, Røde kors, luftambulansen og Europas Sykkel- og turistforbund.

På dette toalettet ved Helgelandskysten må de ikke gå inn fra i dag 8. Juni 2011 og 14 dager frem i tid. Det er direkte helsefarlig.

Ingar (mest han) og Bjørn, dag 22.

PS! Tørrfisk, blanda med hvalkjøtt, noe boller, rosiner, toppet med sjokolade, høynet med mye korn og blandet med kaffe og styrkedrikk gir stor kraft på vegen, men også på andre områder.