Hvis en har en tur med start og mål og fine plasser å dele – så må man vel gjøre nettopp det: Dele! Tester derfor ut en tur-dele-plattform og det ser litt snertent ut. Et GPS plassert spor som kan følges. GPS plasserte bilder rett på kartet og meget god informasjon fra mange av brukerne. […]