Mer trening (fysisk) og mer trening på kamera vinkler og div videokamera. Ikke sykkelføre på Hurum i dag, – så det blir kajak. Bli noe av det samme med en sykkel (tror jeg) Bedre når video cam kommer seg litt vekk og vinneren er “wing cam” (testet et side-kamera for detaljfilming) Hvorfor? Fordi jeg skal […]