Har funnet ut at man først må si det, så skrive det på veggen, så henge en lapp på kjøleskapet. Deretter kommer visjonering, målsettinger, et metodeverk med “verktøy” og starte med trening og planlegging. Nå har jeg sagt det og skrevet det og hengt lappen på kjøleskapet. Nye lapper og digre arks skal tegnes, lages […]