Som nevnt så henger jeg med Foto-Ken fra Sandjord (ref, Obama-, Norad- Nobel-, og en del andre suverene bilder)   og George ( Nelson Mandela- og en del andre suverene bilder ). Som også nevnt står jeg også en meter fra George og ser på hans bilder av Mandela og tenker;  “Morgan Freeman spilte Mandela helt perfekt […]