Kort tekst om sprekingen som er litt gammel og meget sprek. Jobber godt for føden Man blir glad av å fikse egen mat til eget bord. Man blir også meget sprek av å behandle hele næringskjeden med egen kropp å styrke.  Kornet er hentet i landsbyen med sykkel (15 km). Han har hakket og  ikke […]

Bildet er fra UNHCR (FN) sitt telt bak ett piggtrådgjerde i “Chogo Refugee Setlement”. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skriver “settlement”, men helt sikker på at det ikke er en brødsmule i teltet. FN trenger ikke utdelinger av mat og annet. Her har 2800 Somalierer fått land og fikser alt selv. De fikk […]

Hvis du skal prøve deg på noe som ikke er lurt, så prøver du å sykle på østkysten av Tanzania, nærmere bestemt; Jord-, sand, og pukkvegen etter Diani område gjennom bonde og jungellandet til byen Tanga. Det er er evig fartsdump med vaskebrett og stein, men det er mye fin natur som kan sees gjennom […]