Takk til alle som sender inn drakter, og som dermed blir en del av The Shirt. The Shirt skal vaie i vinden under fotballVM i Sør-Afrika. Bjørn svetter og sykler fra Oslo til Johannesburg, det eneste du trenger å gjøre er å sende en drakt (ny eller gammel) til BaseCamp, Haugenbakken 12 B, 3475 Sætre. […]