Bildet er meg og Steve Hall Steve er engelsk men hjemmet er Spania (siden hans er www.thisisspain.com) Han hjelper…. Alt dette handler om er å skape oppmerksomhet. Når oppmerksomhet skapes så kommer støtten og hjelpen. Nesten som i den kommersielle verden; – markedsføring skaper følelser og reaksjonen er kjøp, og nå handler det om en raskjon […]