God morgen Bernard og Uhrweder.com

I dag jobber jeg med div. softwareprodukter for rask arbeidsflyt i prosjekter hvor bilder skal bli til video og med musikkspor – som kan brukes (uten at advokaten til Lady Ga ga ringer ) – og det skal se litt kult ut…

Dagens morgengave – som tok 3 minutter fra bilder til video med musikk – til Bernard og Uhrweder.com – som er universets beste på ekspedisjonsbatterier og solceller  er under:.(en søt liten test av bilder 😉 ) – videoklippet er kort – med få bilder – fordi jeg må kjøpe hele lisensen for å lage lengre videos – og før jeg kjøper den må Bernard trykke “liker” eller “liker ikke” (=  kjøper /kjøper ikke )

Alternative to Animoto

Fant en gulldiskusjon om video-deling eller mer riktig sagt; “automatiserte videos med delbare musikkspor”

Hvis du føler (som meg) at du burde skaffe deg noen kulere videos – av egne bilder – med kort arbeidstid – – – så finner du mye bra i linken under.

PS! Mener Animato er best – og dyrest..:-)

Bjørn

Resten:

Hi – as Animoto cannot be used in a business 2 business context – do any of you know of any similar products that allows the production of high quality slide videos that can be used to promote businesses.

I am aware of MS Movie maker, but are there others?

Regards

Suki

via Alternative to Animoto.