Cairn Terriers

Jada! har en Terrier på veg inn som fersk og ny sønn, og jormora i Sarpsborg har tatt det bildet over.

Deler litt info med de rundt meg om, DNA, psyko-profil, og annet for “Bonzo Fridtjof Grinaker Von Heidenstrøm”  som vår sønn skal hete…  Han har seff Facebook profil og du kan klikke deg inn på det som blir verdens mest aktive hund her.

Mer om rasen:

The Cairn Terrier is one of the oldest terrier breeds, originating in the Scottish Highlands and recognized as one of Scotland’s earliest working dogs. It is used for hunting and burrowing prey among the cairns.Although the breed had existed long before, the name Cairn Terrier was a compromise suggestion after the breed was originally brought to official shows in the United Kingdom in 1909 under the name Short-haired Skye terriers.

mer via Cairn Terriers.

Sosiale medier – Wikipedia

Sosiale medier er medier kanaler eller plattformer som ved hjelp av Internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker brukere.Andreas Kaplan og Michael Haenlein har en definisjon av sosiale medier som sier at der er en gruppe internettbaserte applikasjoner som bygger på det ideologiske og teknologiske grunnlaget til Web 2.0, og som tillater skapelse og utveksling av brukergenerert innhold [1].Med interaksjon mellom brukerne menes blant annet deling, rating og tagging, eller å poste kommentarer til bilder, artikler eller annet innhold og informasjon.Eksempler på sosiale medier er nettsider som Facebook, Twitter, LinkedIn, ResearchGate, Youtube, MySpace, Gowalla, men også spill via spillkonsoller f.eks. Playstation, Xbox, Nintendo eller andre web-baserte spillplattformer og spillkanaler, wikier, blogging, vlogging, crowdsourcing osv.I motsetning til tradisjonelle medier TV, avis, radio er det brukerne som setter føringen for hva innholdet skal være, og ikke en overordnet aktør/avsender.

via Sosiale medier – Wikipedia.