Use WordPress to update Twitter & Facebook « WordPress.com Forums

Found this one. Nice!

By Kansir.

I use WordPress for years. Months ago, my friend invites me to Facebook. I like it’s status idea, but i want to blog with WordPress and update Facebook status in the same time. After hours of google, i find this method :

Need :

* WordPress

* Twitterfeed (Use WordPress OpenID login)

* Twitter

* Facebook

I can’t find a way to update Facebook directly from WordPress. I only find that I can use Twitter to update Facebook.

Go to Twitterfeed, it will use your WordPress RSS to update Twitter, then go to Facebook and find Twitter apps, it will update your facebook status by using your twitter message.

via Use WordPress to update Twitter & Facebook « WordPress.com Forums.

Fredagstipset er “VISUALDAYS”

Dagen tips på en gjeng du bør følge med på. Fotoguru Tore Berntsen er min tråd inn til det miljøet og hvis du tenker litt på hvordan du skal bruke bilder – video og lyd – for din egen ferievideo eller annet som skal fenge litt, – så blir du innspirert her.
Gutta har 98765 bøtter med kompetanse, som ikke kan kopieres ila helgen, men det at de ofte bruker mer bilder – en video – i en video, DET innspirerte meg…

Visualdays bedriver kursvirksomhet med fokus på multimedial arbeidsflyt og historiefortelling.

via VISUALDAYS – de visuelle historiefortellerne fra Skandinavia.

Mvh

Bjørn @heidenstrom på Twitter