UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees

Jeg er på hovedkontoret til UNHCR og har lært mye i dag………

Det er mye mer å lære, men dette er en start. Som du forhåpentligvis har fått med deg nå, så sykler jeg fra Norge til Sør-Afrika for å øke oppmerksomheten på verdens flyktninger. Det virker – og fotballfamilien fortsetter å sende fotballdrakter, slik at 900 millioner kan se, og gi oppmerksomhet til alle flyktningene.

Jeg har, og vi har, har lagd mye “bråk” (all pressedekning på www.theshirt2010.blogspot.com) og vi vil lage mer…..

Dette er UNHCR, www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home, og bildet er fra Deres side. Klikk inn og se!!

FNs høykommissær for flyktninger (engelsk: United Nations High Commissioner for Refugees, forkortet UNHCR) (etablert 14. desember 1950) har hovedkvarteret sitt i Genève, Sveits, og beskytter og støtter flyktninger etter oppfordring fra en regjering eller FN og hjelper flyktninger med å reise tilbake eller finne et nytt sted å bo. UNHCR fikk Nobels fredspris i 1954 og 1981. Organisasjonen har mandat til å lede og koordinere internasjonale aksjoner for å beskytte flyktninger og løse flyktningproblemer på verdensbasis. Dens hovedformål er å sikre rettighetene og velværen til flyktninger. Den forsøker å sikre at alle kan utføre sin rett til å søke asyl og finne sikker tilflukt i et annet land, med en frivillig mulighet til å reise hjem, bli integrert lokalt eller å bosette seg i et tredje land.

Per 2004 har organisasjonen hjulpet anslagsvis 50 millioner mennesker å starte et nytt liv, ifølge deres hjemmesider. En stab på rundt 5000 mennesker i mer enn 120 land fortsetter å hjelpe rundt 20 millioner mennesker.

(fra Wikipedia)