Trond Steinar Albertsen var den første klubbmannen jeg ringte i 2008. Superspilleren var lydhør på en rar ide om sykling og drakter som skulle bli…   som skulle bli mye.. Det er ikke Albertsen på bildet. Det er Isbergets beste mann. Det skulle bli oppmerksomhet for 43 millioner på flukt. Det fungerte og nå har vi […]