Svært gledelig og svært stort…. Norway Cup er med på The Shirt og Norge på langs 2011. Vi skal samarbeide om visjonen og drømmen. Vi skal sammen involvere fotballgutter og jenter, lagledere, trenere og ivrig hoppende Ekebergsletteforeldre….  Vi skal få dem på drakta, The Shirt. Første hint fra www.norwaycup.no om samarbeidet med The Shirt ligger […]