#photo – We are soon fårikål…. maybe pinnekjøtt

Bjørn @Heidenstrom on på Twitter

Facebook Comments