Natta fra BC. Bålet høyt og soveposen varm.. ;-)

From my Nokia. I’m @heidenstrom on Twitter www.bjornheidenstrom.com www.facebook.com/heidenstrom

Facebook Comments